Hur går det till

Vid allvarliga beteendeproblem är en grundlig utredning viktig. Först och främst för att utesluta andra möjliga orsaker till problemen, till exempel olika smärt- eller sjukdomstillstånd.

Syftet med utredningen är att samla all information som kan hjälpa oss att förstå bakgrunden till problembeteendet.

Vi ser bland annat på hundens historik, din och hundens vardag, rutiner och sysselsättning, kartlägger stressfaktorer och gör en beteendeanalys.

En problemutredning ger alltid intressanta och ibland överraskande svar och du får en djupare förståelse för hundens problem och bakomliggande orsaker.

Sedan lägger vi upp ett träningsprogram och jag hjälper dig igång med den praktiska träningen.

När du tränat en tid på egen hand är det dags för uppföljning och eventuell justering av träningsstrategin.

Det är du själv som måste ta ansvar för träningen, eftersom det är de dagliga övningar med hunden som ger resultatet.

Mellan våra träffar finns jag alltid tillgänglig via telefon eller e-post om du har frågor eller kör fast.


Fem steg till en problemfri hund

Identifiera problemet (Vad är problemet?)

Vi behöver veta exakt vad problemet är. Finns det mönster eller saker som upprepas gång på gång?

Utred orsaken (Vad är bakgrunden till problemet?)

Vad kan ligga bakom det oönskade beteendet. Finns orsaken i smärta eller andra fysiska svårigheter? Det är inte alltid möjligt att hitta orsaken och inte heller alltid nödvändigt för att kunna avhjälpa problembeteendet.

Beteendeanalys (Vilken funktion har beteendet för hunden?)

Alla beteenden finns i en sammanhäng. Hur påverkar situation och beteende varandra? Vilka faktorer är det som upprätthåller problembeteendet? Vi försöker att hitta hundens verkliga motivation.

Träningsplanen (Hur ser lösningen ut?)

Ett effektivt träningsupplägg kan vara att lära ut acceptabla ersättningsbeteenden eller lära hunden ett nytt beteende som är oförenligt med det negativa beteendet. Detta är två exempel på positiva lösningar.

Stöd och uppföljning (Fungerar träningen? Minskar problemen?)

Vi utvärderar resultatet kontinuerligt och vid behov ändrar vi i planen. Jag följer upp med minst två återbesök för att se att träningen har fått önskad effekt.

Dettie

Även besvärliga hundar har rätt att bli schysst behandlade.

Karen Sejer Kristensen, hundpsykolog
Mobil: 0707-36 36 68